Kvarntäppan Årsmöte


Kvarntäppan/Åkershovs intresseförening och båtklubb

Protokoll årsstämma 2022

Protokoll extra årsstämma 2022 - den 20 augusti -->>


En stor del av TGEFs fastighet utgörs även av vägmark.  Nästan halva Tynningövägen och de flesta vägar på östra och mellersta Tynningö. Flertalet av dessa vägar är kopplade till en samfällighet se mer under arrenden.