Jaktgruppen

Jaktgruppen


Jaktgruppen

Jaktgruppen ansvarar för att jakten på TGEF´s marker sköts lagenligt och enligt kommunala bestämmelser. Jaktgruppen består av medlemmar med behörighet för jakt som erlägger en årsavgift som bestäms på årsstämman. En ledamot i TGEF´s styrelsen har i uppdrag att vara kontaktperson med jaktgruppen och få information om gruppens arbete helst även delta i någon av jaktdagarna och möten.


Jaktlaget informerar om jaktdagar 2023/2024 -->>


Jaktlagets kontaktperson är Jerry Kumlin - jerry@orrlunda.se


Styrelsens kontaktperson - vakant


Årlig jakt:

Vanligtvis onsdagar och vissa Lördagar under oktober - januari

Exakta datum meddelas under hösten.


Jaktlaget löste vildsvinsproblemet 2015

I slutet av april (2015) kom det en vildsvinsgalt simmades till Tynningö.

Den hann böka på en del ställen, bland annat TGEF-leden vid kärret, och skrämma upp en hel del personer på ön samt var på väg att orsaka ett antal trafikolyckor.

Men glädjande nog lyckades jaktlaget stoppade dess framfart på förmiddagen den 2e maj efter en dryg veckas härjande.


Foto: Ann Arendi


Rapport från Jaktåret 2021 - 2022 på Tynningö

Information saknas.

Rapport från Jaktåret 2020 - 2021 på Tynningö

Information saknas.

Rapport från Jaktåret 2019 - 2020 på Tynningö

Information saknas.

Rapport från Jaktåret 2018 - 2019 på Tynningö

Information saknas.

Rapport från Jaktåret 2017 - 2018 på Tynningö

nformation saknas.

Rapport från Jaktåret 2016 - 2017 på Tynningö

nformation saknas.

Rapport från Jaktåret 2015 - 2016 på Tynningö

nformation saknas.


Rapport från Jaktåret 2014 - 2015 på Tynningö

Från den 1 oktober 2014 till den 31 januari 2015 har vi haft 17 jaktdagar. Planerade var 17 stycken.  Fyra till fem per månad. I oktober endast vardagar, under november till och med januari två vardagar och två lördagar per månad.


Under jaktåret på Tynningö har fyra råbockar skjutits, ett smaldjur och ett kid.

Ett kid och smaldjur  har blivit dödad i trafiken.


Rävarna på Tynningö har ökat de senaste åren. I år blev sju rävar skjutna.


Det milda vädret har inneburit att någon stödutfodring av rådjuren inte har behövts göras.


Antal jägare har varit 13 stycken. Anslutningen på jaktdagarna har varierat kraftigt då många har svårt att ta ledigt på vardagar.


Jaktdagarna har meddelats TGEF och vid varje jaktdag har skyltar om pågående jakt satts upp.


Någon ändring av jaktrutinerna för kommande säsong är inte planerade.


Alla jägare har i dag personliga skottlossningstillstånd utfärdat av Polismyndigheten.


Tynningö den 17 februari 2015


Jaktlaget i TGEF

/ HG Lanteli