Sam-fälligheter

Samfälligheter och vägar

Tynningövägen hela/delar?

och Norra Tynningövägen???


Många enskilda vägar har genom servitut eller  GA - gemensamhetanläggningar.


Östra Tynningö Samfällighet

Hemviksvägen

Bötbergsslingan

Säteribacken

Soluddsstigen 1-

Kvarntäppevägen


Soluddens samfällighet

Soluddsstigen x - x

Solbergaslingan


Norra Tynningö


Vägar på TGEF mark som inte regleras av någon samfällighet

Skolvägen

Orrlundavägen

Snickarbacken

Bergstupsvägen

Båtsholmsvägen


Det finns fler samfälligheter och vägar på Tynningö som inte berör TGEF - Information om dem finns på http://www.tynningo.se/

NTS - Norra Tynningö Samfällighet

Juliusbergs samfällighet

Mjölkviksägens samfällighet

Stenskärsvägens samfällighet


 TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2020) styrelsemöten:

Information kommer


Årsmöte 2020

Äger rum

den 25:e april 2020 kl 13:00

på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>