Sam-fälligheter


TGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

  • 17 oktober
  • 21 november


Årsmöte 2021

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>

Samfälligheter och vägar

Tynningövägen administreras och sköts av Trafikverket. 

Norra Tynningövägen???


Många enskilda vägar har genom servitut eller  GA (gemensamhetanläggningar).


Östra Tynningö Samfällighet

Hemviksvägen

Bötbergsslingan

Säteribacken

Soluddsstigen 1-

Kvarntäppevägen


Soluddens samfällighet

Soluddsstigen x - x

Solbergaslingan


Norra Tynningö


Vägar på TGEF mark som inte regleras av någon samfällighet

Skolvägen

Orrlundavägen

Snickarbacken

Bergstupsvägen

Båtsholmsvägen


Det finns fler samfälligheter och vägar på Tynningö som inte berör TGEF - Information om dem finns på http://www.tynningo.se/

NTS - Norra Tynningö Samfällighet

Juliusbergs samfällighet

Mjölkviksägens samfällighet

Stenskärsvägens samfällighet