Samfälligheter

Samfälligheter och vägar

Tynningövägen administreras och sköts av Trafikverket. 

Norra Tynningövägen???


Många enskilda vägar har genom servitut eller  GA (gemensamhetanläggningar).


Östra Tynningö Samfällighet

Hemviksvägen

Bötbergsslingan

Säteribacken

Soluddsstigen 1-

Kvarntäppevägen


Soluddens samfällighet

Soluddsstigen x - x

Solbergaslingan


Norra Tynningö


Vägar på TGEF mark som inte regleras av någon samfällighet

Skolvägen

Orrlundavägen

Snickarbacken

Bergstupsvägen

Båtsholmsvägen


Det finns fler samfälligheter och vägar på Tynningö som inte berör TGEF - Information om dem finns på http://www.tynningo.se/

NTS - Norra Tynningö Samfällighet

Juliusbergs samfällighet

Mjölkviksägens samfällighet

Stenskärsvägens samfällighet