Mararna - kräftor

Mararna och Kräftor


Allan Klingström initierade 2013 en undersökning av kräftbeståndet i mararna på Tynningö.


TGEF är endast en av många fastighetesägare runt sjön och en av många medlemmar i en fiskesamfällighet som reglerar fikerätten i sjöarna. TGEF kommer inte att aktivt driva utredningen framåt, men vi kommer att följa projektet om det fortsättter och vi ställer vår webbsida til förfogande för att publicera information i ämnet. 


Här är den rapport angående inventering   2014

Inventeringsfiske av kräfta i marensjöarna 2014


Enligt uppgift finns det inte längre något bestånd av flodkräfta i sjöarna på Tynningö. Däremot lär det finnas, enligt obekräftade uppgifter, signalkräfta.