Årsmöte 2024

TGEFs Årsmöte 2024

Årsmöte 2024 Lördagen den 27:a april kl 13:00

Plats: Bygdegården, Tynningö


Kallelse till Årsmöte TGEF 2024

Protokoll årsmöte 2024

Protokoll 2023 med underskrifter


Årsmöteshandlingar

Årsmötesprotokoll 2023

Kallelse årsmöte 2024

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning (Revisionsberättelse) 2023

Verksamhetsplan med budget 2024

Bilaga A - Fullmakt

Bilaga B - Förslag till dagordning

Bilaga C till kallese - Styrelsens proposition till TGEFs årsstämma 2024 om biotopskyddsområde med bilagor


Valberedningens förslag


Motioner skulle varit styrelsen tillhanda under januari månad, dvs senast 31 januari.