Uppläggning & Prislista TGEF Parkering

Avgifter TGEF

Största delen av TGEFs fastighetsinnehav kan beskrivas som grönområden.

Dessa områden är allmänt tillgängliga  och här finns  skog och äng, markerade vandringsleder, badplatser, bryggor, klippor mm.

TGEF har iordningställt mark på området som tidigare var en tipp vid Bygdegården för båtuppställning under vinterhalvåret och även för tomma båttrailers under sommarmånaderna.Har du inte plats för båten på tomten i vinter???

Det finns möjlighet att hyra plats för båtuppställning på TGEF Parkering (vid Bygdegården).


Nu är det hög tid att anmäla intresse för dessa platser som är begränsade i antal, och naturligtvis enbart för medlemmar i TGEF. Först till kvarn får först mala.


Båtarna måste stå på båttrailers. Avtalet gäller endast förvaring, och för en säsong i sänder. Priserna fastställs av styrelsen varje säsong för sig. Bullrande eller smutsande arbeten får inte utföras inom uppställningsområdet, som är tillrinningsområde för Maren (alltså t.ex. inte tvätt, slipning, oljebyte m.m.) Täckning av båtarna ska göras med material med enhetlig färg enligt anvisning från platsfogden, som nu är Lennart Ljung.

  • Båtar på TGEF Parkering måste vara försäkrade under tiden de är placerade på parkeringen.


Priserna är inkl. moms och gäller från slutet av september – maj månad. Ni får naturligtvis även anvisningar vid in-transport och placering.  • Kontakta Lennart Ljung - 070-676 2110 - redan nu för planeringen inför vintern eller anmäl intresse till föreningens e-post, tynningogard@gmail.com.En stor del av TGEFs fastighet utgörs även av vägmark.  Nästan halva Tynningövägen och de flesta vägar på östra och mellersta Tynningö. Flertalet av dessa vägar är kopplade till en samfällighet se mer under arrenden.