Skogen 2019

Skogsvårdsgruppen

Skogen - Alfrida - stormen 

Aktiviteter vintern 2019

Som ansvarig för skogen i TGEF så har vi efter inventering varit ganska lyckligt lottade i stormens fotspår gentemot många andra ö:ar i skärgården även om flera medlemmar/ boende råkat illa ut och då tänker jag närmast på de på Soluddsstigen som fortfarande är in/ utestängda från sina hus, samt de som fått skador på hus,växthus och övrigt på tomten.

Vi i skogsgruppen har börjat ett hårt arbete med att i första hand öppna vägar som ägs/ gränsar till TGEF( utom där träd hänger över el/ teleledningar då detta ansvar åligger nätägarna ). Vi hade gärna velat hjälpa alla er drabbade men om något händer med kablarna i nätet blir vi inom TGEF ersättningsansvariga samt att det är oerhört farligt för personskador då vi inte har rätt kompetens för detta!!

Efter ett par tuffa dagar i skogen med flera frivilliga så måste arbetet med att röja vindfällen gå vidare och här sker ett upprop till alla som vill/ har möjlighet att hjälpa till med detta arbete.

Vi i skogsgruppen har verktyg för att rensa upp men vi behöver hjälp med många saker i röjningsarbetet!

Meddela gärna om ni vill/ kan/ har möjlighet att vara med i vår

strävan att rensa upp!!

Meddela ert mobilnummer till Lennart 070-6762110 så får ni via sms besked om var vi fortsätter upprensningen i kommande vecka beroende på väder och vind!! 🥰👍

Väl mött i skogen med frisk luft,ett bra fyspass och trevlig samvaro med kanske nya ansikten !!

// Lennart Ljung

Skogsvårdsgruppen 2022/23

Lennart Ljung, styrelseledamot

Per Vallbo

Bosse Persson

Per Kjellbergtynningogard@gmail.com