Skogen 2016

Gallring i TGEFs skogar Oktober 2016


Nu är det inom kort dags för nästa skogsgallring enligt det beslut som togs på TGEF: s ordinarie årsstämma i början på 2016.

I slutet av september och början av oktober kommer återigen skogsmaskinerna att komma till Tynningö och utföra gallring i vår gemensamma skog med fokus på att gallra ut en stor del av alla  granar som växer in och hämmar tillväxten för tall och lövträd i flera områden.

Målsättningen är att rationellt och varsamt gallra vår skog enligt skogsbruksplanen så att vi alla kan utnyttja våra fantastiska vandringsleder och trivas i skogen även i fortsättningen.

 

Följande områden omfattas nu av beslutad gallring:

 

Område 1 :     Mellan skidbacken , Tynningövägen och Kvarntäppevägen upp mot Kvarntäppan.

 

Område 2 :     Runt “Klackens nederkant” kommer avverkningen att omfatta bara gallring av granar och några träd som står i vägen för fastigheternas till/ infarter.

 

Område 3 :     Skogsområdet öster om Soluddsstigen. ( Område 21 enligt skogsbruksplanen), samt ingången till vandringsleden väster om kärret nedanför gamla tippen.

 

Område 4 :     Viss gallring av albeståndet vid Åkershov

 

Övriga områden som omfattas är avverkning av sly samt vissa träd som växer på TGEF: s områden i nära anslutning till andra fastigheter, ledningsgator och vägar.

 

Samtidigt vill vi påminna om att under tiden som våra samarbetspartner med sina stora skogsmaskiner är på Tynningö så kan de påverka trafiken i viss mån så ha tålamod och ta lite extra tid på er till färjan då dessa maskiner ofta kör fram och åter på Tynningövägen med timmer och ris och de går inte med normal hastighet.

 

Slutligen så vill vi varna lite för att vistas i skogen i nära anslutning till dessa maskiner då förarna har fokus på trädfällning alt, transport och inte helt lätt ser en liten människa från sitt synfält. Däremot så uppmuntrar vi gärna till att på behörigt avstånd se på dessa fantastiska förare hur de hanterar sina maskiner.