Årsmöte 2021

TGEFs Årsmöte 2021

Årsmöte 2021 Lördagen den 24:e april kl 13:00

Plats: Bygdegården, Tynningö


Kallelse till Årsmöte TGEF 2021

Protokoll årsmöte 2021

Protokoll 2021

Protokoll 2021 med underskrifter

Information om lantmäterifrågor


Årsmöteshandlingar

Kallelse

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning (Revisionsberättelse) 2020

Verksamhetsplan med budget 2021

Bilaga A - Utökat fullmaktsformulär

Bilaga B - Poströstning

Bilaga C - Förslag dagordning

Bilaga D - Styrelsens propositioner


Valberedningens förslag


Motioner skulle varit styrelsen tillhanda under januari månad, dvs senast 31/1
TGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

  • 17 oktober
  • 21 november


Årsmöte 2021

  • 24 april, kl 13:00

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>