Årsmöte 2021

TGEFs Årsmöte 2021

Årsmöte 2021 Lördagen den 24:e april kl 13:00

Plats: Bygdegården, Tynningö


Kallelse till Årsmöte TGEF 2021

Protokoll årsmöte 2021

Protokoll 2021

Protokoll 2021 med underskrifter

Information om lantmäterifrågor


Årsmöteshandlingar

Kallelse

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning (Revisionsberättelse) 2020

Verksamhetsplan med budget 2021

Bilaga A - Utökat fullmaktsformulär

Bilaga B - Poströstning

Bilaga C - Förslag dagordning

Bilaga D - Styrelsens propositioner


Valberedningens förslag


Motioner skulle varit styrelsen tillhanda under januari månad, dvs senast 31/1