Information Skogen

Skogsvårdsgruppen

Skogsvårdsgruppen informerar!

Som vi tidigare informerat om gällande alla märkningar i form av band med texten ”Skogsstyrelsen” som finns på träden runt om i vår skog så handlar det inte om någon form av gallring eller avverkning över-huvudtaget utan vi ser på möjligheten att skapa olika naturvårds-områden och nyckelbiotoper .

De områden som i nuläget är aktuella har Skogsstyrelsen inventerat och märkt ut och skall inom kort presentera förslag för styrelsen som i sin tur kommer att redovisa detta på årsstämman i april. Så ni som har varit oroliga eller haft funderingar vet nu varför alla band finns i skogen och dess syfte. Har ni fler frågor kring detta så kontakta gärna undertecknad så får ni mer information.

//Lennart

070-676 21 10


https://skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/biologisk-mangfald/nyckelbiotoper/

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/naturvardsavtal/

https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/biotopskydd-och-naturvardsavtal/

Som vi informerade om på stämman 2021 har inte Skogsstyrelsen fått anslag för att skapa nya naturvårds- och nyckelbiotopsavtal. Här kommer lite information om vad de olika avtalen innebär. Förslag från Skogsstyrelsen. -->>

Skogsstyrelsen information

Nyckelbiotop -

https://skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/biologisk-mangfald/nyckelbiotoper/

Naturvårdsavtal -

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/naturvardsavtal/

Mer information

https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/biotopskydd-och-naturvardsavtal/


TGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

  • 17 oktober
  • 21 november


Årsmöte 2021

  • 24 april 

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>