Extra årsstämma 2020

TGEFs Extra Årsmöte 2020

Datum och tid: Lördagen den 15 augusti kl. 15.00

Plats: Bygdegården Tynningö - utomhus 


Extra Årsmöte TGEF 2020

Protokoll


Årsmöteshandlingar extra årsmöte

Kallelse

Bilaga A - Utökat fullmaktsformulär

Bilaga B - Poströstning

Bilaga C - Styrelsens propositioner

Förslag dagordning