Extra årsstämma 2020

TGEFs Extra Årsmöte 2020

Datum och tid: Lördagen den 15 augusti kl. 15.00

Plats: Bygdegården Tynningö - utomhus 


Extra Årsmöte TGEF 2020

Protokoll


Årsmöteshandlingar extra årsmöte

Kallelse

Bilaga A - Utökat fullmaktsformulär

Bilaga B - Poströstning

Bilaga C - Styrelsens propositioner

Förslag dagordning
TGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

  • 17 oktober
  • 21 november


Årsmöte 2021

  • 24 april 

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>