Maren - vattenprover

Badplatser - badvattenprover Maren

Provtagningar badplatsen Maren


Nedan sammanfattas provtagningsvärden för Marenbadet.


Som referens för gränsvärdet så anses < 100 cfu/100 ml vara tjänligt. Marenabadet har historiskt och i nutid en fantastisk vattenkvalitet, vattnet är i princip drickbart. Låt oss alla hjälpa till att hålla denna höga kvalitet


Länk till TIF -->>
Länk till tidigare protokoll:


2018

2019

2020


ÅR

Medelvärde

 (cfu/100 ml) 

Maxvärde

 (cfu/100 ml) 

Provtagningstillfällen


2017

5

7

25:e juni & 16:e juli

2018

2

3

26:e juni & 17:e juli

2019

6

8

5:e augusti 

2020

<1

2

26:e juni

2021

2

1

15:e juni

2021 

1

1

26 juli