Kvarntäppan stadgar


STADGAR

Kvarntäppan/Åkershovs intresseförening och båtklubb 

Stadgar -->>


En stor del av TGEFs fastighet utgörs även av vägmark.  Nästan halva Tynningövägen och de flesta vägar på östra och mellersta Tynningö. Flertalet av dessa vägar är kopplade till en samfällighet se mer under arrenden.