Corona_hemsida_2020


 Tynningö 2020-04-01 

Kära medlem, 


Vi hoppas att ni mår bra och att allt är så väl det kan vara under de rådande omständigheterna. 


Styrelsen i TGEF hade förberett och sett fram emot att hålla en sedvanlig årsstämma på Bygdegården om några veckor. I det läge som vi nu befinner oss i går det förstås inte att genomföra en vanlig årsstämma på ett bra sätt. Enligt lag så måste en årsstämma dock hållas före juni månads utgång och enligt TGEFs stadgar måste den hållas senast under april månad. 


Regeringen har uppmärksammat detta problem som nu drabbar många aktiebolag och föreningar. En särskild lag håller därför på att införas som ger två praktiska alternativ alldeles oavsett vad som annars gäller enligt lag och stadgar. Det ena alternativet innebär att en enskild person kan få hur många fullmakter som helst att företräda medlemmar på stämman (normalt råder annars en begränsning där). Det andra alternativet är poströstning (vilket annars bara kan ske om stadgarna innehåller en bestämmelse om det). Den nya lagen ska träda i kraft den 15 april och sedan gälla under hela 2020. Dessa möjligheter kan TGEF använda. 


Mot denna bakgrund har styrelsen bestämt att vi håller stämman lördagen den 25 april 2020 men att vi för allas välbefinnande utgår från att alla medlemmar antingen poströstar eller lämnar fullmakt till den anvisade personen att företräda dem vid stämman. 


Utöver de handlingar som styrelsen normalt tillhandahåller inför årsstämman tillhandahåller vi därför i år även två nya alternativ:


          • Att lämna en fullmakt till en utsedd person 

          • Att poströsta enligt ett särskilt formulär 


Vi vill uppmana alla medlemmar att använda sig av något av dessa alternativ i år och inte personligen komma till stämman. Det är alltså endast ett av dessa alternativ som ska användas. 


Till slut.

Vi har, som framgår av handlingarna, förslag från styrelsen i två ärenden som kräver beslut på två stämmor efter varandra varav den första ska vara den ordinarie årsstämman.

Det gäller det föreslagna avtalet med Skogsstyrelsen liksom avtalet med Solberga avsaltningsanläggning. Om inte dessa beslut tas nu, dröjer det ett år innan frågan kan tas upp igen. Det tycker vi vore synd. Enligt styrelsens plan ska den andra stämman hållas i slutet av sommaren eller under hösten, men det beror naturligtvis på när läget tillåter. Tillfälle för närmare redogörelser och diskussioner i dessa ärenden kommer alltså att finnas på den andra stämman innan ett slutligt beslut tas. 


Ta hand om er! 


Styrelsen 


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2020) styrelsemöten:

Information kommer


Årsmöte 2020

Äger rum

den 25:e april 2020 kl 13:00

på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>