Medlemmar


Redan medlem?

Har du frågor  kring ditt medlemsskap?


Kommer fastigheten byta ägare?


Medlemsskapet är personligt.

Glöm inte att kontakta TGEF om att flytta medlemsskapet till rätt person vid arvsskifte eller försäljning.

Kontakta medlemsansvarig om du har frågor runt medlemskap, överlåtelse eller liknande -

tynningogard@gmail.comVilka regler som gäller för medlemsskap kan  man läsa om i de aktuella Stadgarna

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2019) styrelsemöten:

2019-12-08


Årsmöte 2019

Ägde rum den 13:e april

2019 på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>