Maren

TGEFs områden

- Maren, Insjön

Badplatsen - Vattenprover -->>

Vandringsled


Brinkmans hage

Tynningö  1:448 -  även kallad Brinkmans hage är en privatägd men allmänt tillgänglig fastighet utmed Stora Maren.


En stor del av TGEFs fastighet utgörs även av vägmark.  Nästan halva Tynningövägen och de flesta vägar på östra och mellersta Tynningö. Flertalet av dessa vägar är kopplade till en samfällighet se mer under arrenden.