Medlemsinformation - nya medlemmar

Bli medlem!


Vem?

Alla som äger en fastighet på Tynningö får bli medlemmar i TGEF


Varför?

Vi på Tynningö har en helt unik situation i och med att vi som medlemmar i TGEF tillsammans äger merparten av den allmäntillgängliga marken på ön och att vi därför gemensamt kan besluta om hur vi vill att den nyttjas.

Det finns dessutom ett antal förmåner kopplade till medlemsskapet.


Hur?

Kostnaden för ett medlemskap är idag, liksom vid starten 1996, en anslutningsavgift på 5000 kr. Inga årliga medlemsavgifter utgår


Det finns möjlighet att betala anslutningsavgiften med 1000 kr/år under en femårsperiod och under den tiden vara sk interimsmedlem.


Skicka in en medlemsansökan och sätt in avgiften på vårt konto 

Bankgiro: 5854-2325


Kontakta styrelsen på tynningogard@gmail.com om du har frågor!


Redan medlem?

Har du frågor  kring ditt medlemsskap? 


Kontakta Styrelsen tynningogard@gmail.com


Kommer fastigheten byta ägare?


Medlemsskapet är personligt.

Glöm inte att kontakta TGEF om att flytta medlemsskapet till rätt person vid arvsskifte eller försäljning.Vilka regler som gäller för medlemsskap kan  man läsa om i de aktuella Stadgarna


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2020) styrelsemöten:

Information kommer


Årsmöte 2020

Ägde rum

den 25:e april 2020 kl 13:00

på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>

Hitta till oss:

Bygdegårdsvägen 1

134 92  Tynningö

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt