Medlemsinformation - nya medlemmar

Bli medlem!


Vem?

Alla som äger en fastighet på Tynningö får bli medlemmar i TGEF


Varför?

Vi på Tynningö har en helt unik situation i och med att vi som medlemmar i TGEF tillsammans äger merparten av den allmäntillgängliga marken på ön och att vi därför gemensamt kan besluta om hur vi vill att den nyttjas.

Det finns dessutom ett antal förmåner kopplade till medlemsskapet.


Hur?

Kostnaden för ett medlemskap är idag, liksom vid starten 1996, en anslutningsavgift på 5000 kr. Inga årliga medlemsavgifter utgår


Det finns möjlighet att betala anslutningsavgiften med 1000 kr/år under en femårsperiod och under den tiden vara sk interimsmedlem.


Skicka in en medlemsansökan och sätt in avgiften på vårt konto 

Bankgiro: 5854-2325


Kontakta styrelsen på tynningogard@gmail.com om du har frågor!


Redan medlem?

Har du frågor  kring ditt medlemsskap? 

Kontakta Styrelsen tynningogard@gmail.com


Kommer fastigheten byta ägare?


Medlemsskapet är personligt.

Glöm inte att kontakta TGEF om att flytta medlemsskapet till rätt person vid arvsskifte eller försäljning.Vilka regler som gäller för medlemsskap kan  man läsa om i de aktuella Stadgarna.