Flisning 2014

Skogsvårdsgruppen

Skogsvårdsgruppen 2022

Lennart Ljung, styrelseledamot

Per Kjellberg

Bosse Perssontynningogard@gmail.com


TGEF medlemmar – Hjälp till med flisning i skogen


TGEF, dvs. vi alla medlemmar, har nu slutfört avverkningen enligt skogsvårdsplanen, men vi vill att vår skog skall bli lite finare än när man normalt lämnar en avverkning.


Under vintern och tidig vår, har frivilliga krafter samlat det mesta riset i mindre högar som ligger i skogen.


Nästa steg är att med vår införskaffade flismaskin flisa upp högarna och fylla skador på stigar e.t.c. Men då behöver fler medlemmar följa med ut i skogen och arbeta.


Skog, frisk luft, fika, traktor, flismaskin, träffa nya och trevliga TGEF medlemmar  behöver vi säga mer?


Anmäl ert intresse till per-olof.kjellberg@telia.com alt. lennart_ljung@telia.com


Här kan du läsa hela utskicket från Skogsvårdsgruppen Flisnings