Årsmöte 2019

TGEFs Årsmöte 2019

Årsmötet 2019 Lördagen den 13:e april kl 13:00

Plats: Bygdegården, Tynningö


Kallelse till Årsmöte TGEF 2019

Protokoll 2019

Bilaga 1 - Röstlängden

Bilaga 2 - Årsredovisning med revisionsberättelse

Bilaga 3 - Verksamhetsplan och budget 2019

Bilaga 4 -Styrelsens proposition

Bilaga 5 - Ny styrelse enligt valberedningens förslag


Årsmöteshandlingar

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning (Revisionsberättelse) 2018

Verksamhetsplan med budget 2019


Styrelsens propositioner


Valberedningens förslag


Motioner skulle varit styrelsen till handa under januari månad, dvs senast 31/1