Årsmöte 2019

TGEFs Årsmöte 2019

Årsmötet 2019 Lördagen den 13:e april kl 13:00

Plats: Bygdegården, Tynningö


Kallelse till Årsmöte TGEF 2019

Protokoll 2019

Bilaga 1 - Röstlängden

Bilaga 2 - Årsredovisning med revisionsberättelse

Bilaga 3 - Verksamhetsplan och budget 2019

Bilaga 4 -Styrelsens proposition

Bilaga 5 - Ny styrelse enligt valberedningens förslag


Årsmöteshandlingar

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning (Revisionsberättelse) 2018

Verksamhetsplan med budget 2019


Styrelsens propositioner


Valberedningens förslag


Motioner skulle varit styrelsen till handa under januari månad, dvs senast 31/1TGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

  • 17 oktober
  • 21 november


Årsmöte 2021

  • 24 april 

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>