Verksamheten

Verksamheten i TGEF


Föreningens ändamål fastställt i stadgarna:

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att förvärva fastigheter av allmänt ekonomiskt intresse på Tynningö i Vaxholms stad. Föreningen ska genom medlemmarnas aktiva medverkan svara för förvaltning och drift av de förvärvade fastigheterna. Föreningen ska utöver fastighetsförvaltning bedriva jord- och skogsbruk. Verksamheten ska utövas på ett miljövänligt sätt och fastigheterna ska utgöra ett betydelsefullt inslag i Tynningös kulturlandskap"


Beslutsordningen och arbetsgången i en TGEF liksom i ekonomiska föreningar i allmänhet  kan beskrivs enligt punkterna nedan.   


Det viktigaste styrdokumentet är Verksamhetsplanen.

Genom det dokumentet bestämmer stämman vilken inriktning styrelsens arbete skall ha under det kommande året.


Verksamhetsstyrning 

1. Föreningsstämman - Stadgar förbehåller stämman beslutsrätt i vissa

    frågor

2. Verksamhetsplan med Budget antas årsvis av föreningsstämman

3. Verksamhetsberättelse med ekonomiskt bokslut lämnas till stämman

    för godkännande

4. Löpande styrelsearbete - verksamheten drivs inom ramen för stadgar

    och antagen verksamhetsplan med budget.

5. Delegerad beslutsrätt på styrelsemedlemmar - ansvarsfördelning

    inom styrelsen

6. Medlemsmöten

- större frågor bereds i medlemsmöten innan de föreläggs   

  föreningsstämman.

- engagerar medlemmar och förankrar viktiga frågor.


Årsmöten
TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2020) styrelsemöten:

Information kommer


Årsmöte 2020

Ägde rum

den 25:e april 2020 kl 13:00

på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>

Hitta till oss:

Bygdegårdsvägen 1

134 92  Tynningö

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt