Arrenden

Arrenden

En del av TGEFs mark har   genom avtal eller servitut arrenderats ut. Men i så stor utsträckning som möjligt skall även denna mark vara allmänt tillgänglig.


Exempel på arrenden är:

 • Jordbruksarrendet
 • Båtklubbar
 • Vägsamfälligheter
 • Tynningö Idrottsförening
 • Telemasten
 • Trafikverket
 • Bygdegården, d v s marken den står på.
 • Privata  arrenden med 50 års löptid, dessa arrenden var främst ett sätt att stärka  föreningens ekonomi  under begynnelseåren


Vad gäller för arrendemark?

Principiellt så skall all utarrenderad mark fortsätta vara allmänt tillgänglig. 


2016 kommer ett skötselavtal att tecknas  med Östra  Tynningö  Villaförening 


Mer information på om TGEFs arrenden nedan:TGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 14 mars
 • 30 maj
 • 4 juli
 • 5 september
 • 17 oktober
 • 21 november


Årsmöte 2021

 • 24 april 

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>