Arrenden

Arrenden

En del av TGEFs mark har   genom avtal eller servitut arrenderats ut. Men i så stor utsträckning som möjligt skall även denna mark vara allmänt tillgänglig.


Exempel på arrenden är:

  • Jordbruksarrendet
  • Båtklubbar
  • Vägsamfälligheter
  • Tynningö Idrottsförening
  • Telemasten
  • Trafikverket
  • Bygdegården, d v s marken den står på.
  • Privata  arrenden med 50 års löptid, dessa arrenden var främst ett sätt att stärka  föreningens ekonomi  under begynnelseåren


Vad gäller för arrendemark?

Principiellt så skall all utarrenderad mark fortsätta vara allmänt tillgänglig. 


2016 kommer ett skötselavtal att tecknas  med Östra  Tynningö  Villaförening 


Mer information på om TGEFs arrenden nedan: