Arrenden

Arrenden

En del av TGEFs mark har   genom avtal eller servitut arrenderats ut. Men i så stor utsträckning som möjligt skall även denna mark vara allmäntillgänglig.


Exempel på arrenden är:

  • Jordbruksarrendet
  • Båtklubbar
  • Vägsamfälligheter
  • Tynningö Idrottsförening
  • Telemasten
  • Trafikverket
  • Bygdegården, d v s marken den står på.
  • Privata  arrenden med 50 års löptid, dessa arrenden var främst ett sätt att stärka  föreningens ekonomi  under begynnelseåren


Vad gäller för arrendemark?

Principiellt så skall all utarrenderad mark fortsätta vara allmäntillgängligt. 


2016 kommer ett skötselavtal att tecknas  med Östra  Tynningö  Villaförening 


Vi arbetar med att lägga ut mer information på hemsidan om TGEFs arrenden.


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2020) styrelsemöten:

Information kommer


Årsmöte 2020

Ägde rum

den 25:e april 2020 kl 13:00

på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>

Hitta till oss:

Bygdegårdsvägen 1

134 92  Tynningö

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt