Soludden

Båtklubbar på TGEFs områden

Soluddens båtklubb


Soludden - kontakt för båtplats: anders@allerskog-krantz.seEn stor del av TGEFs fastighet utgörs även av vägmark.  Nästan halva Tynningövägen och de flesta vägar på östra och mellersta Tynningö. Flertalet av dessa vägar är kopplade till en samfällighet se mer under arrenden.