Skogen 2017-2018

Skogsvårdsgruppen

Skogen - flisning

I samband med skogsavverkningen som skedde hösten 2016 på TGEF:s områden så samlades allt “grot” (grenar och toppar) i ett jätteberg på gamla tippen innanför Bygdegården. Nu är all denna "grot" söndermald till flis.

Några av de närboende har blivit störda av det oväsen som denna flistugg åstadkom under 3 dygn, då de kört maskinen i 2 skift från 06 på morgonen till 22 på kvällen (detta ber vi om ursäkt för) men kostnaden är hög och att låta maskinen stå overksam går inte.

Nu sker transporter varje dag i enormt stora röda lastbilar med släp för att all denna flis skall bort från Tynningö och bli bränsle till värmeverket i Märsta. Under V 48 så skall all flis vara borta och det blir återigen lugnt på transporter gällande skogsprodukter.

I samband med att all flis blir borttransporterad från tippen så skapas det ytterligare många platser för båtar på trailer som vi gärna tar emot. Kontakta Lennart på 070-676 2110 om ni har intresse av att få en båtplats.

Skogsvårdsgruppen 2021/22

Lennart Ljung, styrelseledamot

Per Vallbo

Bosse Persson, styrelseledamot

Per Kjellberg, styrelseledamot

tynningogard@gmail.com