Kartor

Kartor och bilder


Vi hoppas att vi skall kunna lägga upp många kartor och bilder med anknytning till  TGEFs marker.


Kartan nedan togs fram 2004 och har all TGEFs mark markerad i grönt. Om man klickar på bilden blir den större.

Klicka här för att öppna filen i ett nytt fönster så kan du zooma in.
Länk till Lantmäteriets tjänst "Min Karta" - https://minkarta.lantmateriet.se 

Sök på "Tynningö" i sökfältet.


https://www.openstreetmap.org/#map=14/59.3769/18.3851&layers=G


Kartan ovan publiceras enligt: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv


Tynningö-kartor

VandringsledNär det gäller bilder, bidra gärna!

Har du några  foton från Tynningö som har koppling till TGEFs verksamhet eller mark som du vill låta oss lägga upp här på hemsidan?


Maila oss på tynningogard@gmail.com.