Kartor

Kartor och bilder


Vi hoppas att vi skall kunna lägga upp många kartor och bilder med anknytning till  TGEFs marker.


Kartan nedan togs fram 2004 och har all TGEFs mark markerad i grönt. Om man klickar på bilden blir den större.

Klicka här för att öppna filen i ett nytt fönster så kan du zooma in.
Länk till lantmäteriets Tynningökarta - 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=691965&n=6587701&z=11&profile=default_topo_granser


https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=693531&n=6586300&z=12&profile=default_orto_granser


Prova också Lantmäteriets nya tjänst "Min Karta" - https://minkarta.lantmateriet.se


Kartan publiceras enligt: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv


"Tynningö Runt" - vandringsledskartaNär det gäller bilder, Bidra gärna!

Har du några  foton från Tynningö som har koppling till TGEFs verksamhet eller mark som du vill låta oss lägga upp här på hemsidan?


Maila oss på tynningogard@gmail.comTGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

  • 17 oktober
  • 21 november


Årsmöte 2021

  • 24 april 

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>