Årsmöte 2022

TGEFs Årsmöte 2022

Årsmöte 2022 Lördagen den 9:e april kl 13:00

Plats: Bygdegården, Tynningö


Kallelse till Årsmöte TGEF 2022

Protokoll årsmöte 2022

Protokoll 2022

Protokoll 2022 med underskrifter


Årsmöteshandlingar

Kallelse

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning (Revisionsberättelse) 2021

Verksamhetsplan med budget 2022

Bilaga A - Utökat fullmaktsformulär/Fullmaktsformulär TGEF årsstämma och extrastämma

Bilaga B - Förslag dagordning

Bilaga C - Styrelsens propositioner

Bilaga C - komplettering styrelsens propositioner

Bilaga D - Inkommen motion med styrelsens kommentar


Valberedningens förslag


Motioner skulle varit styrelsen tillhanda under januari månad, dvs senast 31/1