Fornminnen

Fornminnen

I riksantikvarieämbetets databas finns det 6 stycken fornminnen registrerade på Tynningö

Man hittar dem enklas genom att skriva Tynningö i fältet Fritext och sedan klicka på Sök-knappen.

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html


Av dessa  är det bara ett som ligger direkt på TGEF-mark nämligen den gamla skolvägen som går mellan Tynningövägen och Tynningösundsvägen i höjd med masten.


Två andra fornlämningar går dock att se väl även om själva föremålen ligger på privat mark.

Dels den flygel som finns kvar från "Slottet" eller Tunninge kungsgård. Det är det röda huset till höger i slutet av allén upp från färjeläget.

Det andra är den jättegryta som ligger utmed gångstigen vid Båtsudden