Fornminnen

Fornminnen

I riksantikvarieämbetets databas finns det 6 stycken fornminnen registrerade på Tynningö

Man hittar dem enklas genom att skriva Tynningö i fältet Fritext och sedan klicka på Sök-knappen.

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html


Av dessa  är det bara ett som ligger direkt på TGEF-mark nämligen den gamla skolvägen som går mellan Tynningövägen och Tynningösundsvägen i höjd med masten.


Två andra fornlämningar går dock att se väl även om själva föremålen ligger på privat mark.

Dels den flygel som finns kvar från "Slottet" eller Tunninge kungsgård. Det är det röda huset till höger i slutet av allén upp från färjeläget.

Det andra är den jättegryta som ligger utmed gångstigen vid Båtsudden

 


TGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

  • 17 oktober
  • 21 november


Årsmöte 2021

  • 24 april 

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>