Fornminnen

Fornminnen

I riksantikvarieämbetets databas finns det 6 stycken fornminnen registrerade på Tynningö

Man hittar dem enklas genom att skriva Tynningö i fältet Fritext och sedan klicka på Sök-knappen.

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html


Av dessa  är det bara ett som ligger direkt på TGEF-mark nämligen den gamla skolvägen som går mellan Tynningövägen och Tynningösundsvägen i höjd med masten.


Två andra fornlämningar går dock att se väl även om själva föremålen ligger på privat mark.

Dels den flygel som finns kvar från "Slottet" eller Tunninge kungsgård. Det är det röda huset till höger i slutet av allén upp från färjeläget.

Det andra är den jättegryta som ligger utmed gångstigen vid Båtsudden

 

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2019) styrelsemöten:

2019-12-08


Årsmöte 2019

Ägde rum den 13:e april

2019 på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>