Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna i TGEF


Vad  gör  arbetsgrupperna?

Nedan finns arbetsbeskrivningar för respektive grupp.

Är du intresserad av att vara med i gruppen  och eller deras arbete? Kontakta  styrelserepresentanten i respektive grupp

Styrelsen och  arbetsgrupperna klarar inte av att  utföra allt arbete  på egen hand utan  är beroende av att fler medlemmar ställer upp under årets gång.


Vi är trots allt 327 medlemmar (fastigheter) och om alla försöker att hjälpa till på något projekt varje år så skulle det vara  ett fantastiskt tillskott till föreningens verksamhet.


© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2019) styrelsemöten:

2019-12-08


Årsmöte 2019

Ägde rum den 13:e april

2019 på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>