Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna i TGEF

Vad  gör  arbetsgrupperna?

Nedan finns arbetsbeskrivningar för respektive grupp.

Är du intresserad av att vara med i gruppen  och eller deras arbete? Kontakta  styrelserepresentanten i respektive grupp.

Styrelsen och  arbetsgrupperna klarar inte av att  utföra allt arbete  på egen hand utan  är beroende av att fler medlemmar ställer upp under årets gång.


Vi är trots allt 327 medlemmar (fastigheter) och om alla försöker att hjälpa till på något projekt varje år så skulle det vara  ett fantastiskt tillskott till föreningens verksamhet.