Dans-banan 2017

Dansbanan

Årsstämman 2017 beslutade att i enlighet med styrelsens förslag till verksamhetsplan för året


– Riva dansbanan vid idrottsplatsen, eftersom den börjar bli farlig att beträda.


- Rivningen kommer att omfatta hela dansbanan, inklusive scenen med tak och väggar.


- Samtliga betongfundament kommer också att tas bort.


En intresseanmälan för att utföra arbetet mot erhållande av materialet har redan kommit in. Rivningen kommer att genomföras under året (2017).

Dansbanan - en 40-årig epok på Tynningö går i graven!

Nu är vår dansbana på idrottsplatsen ett minne blott. Kvar finns bara en bergknalle och en massa lerklumpar.

Flera av de boende på den tiden slet hårt med anskaffandet och byggandet av denna, på den tiden populära dansbana med tillhörande “lotteristånd”. Sista midsommarfirandet som skedde på denna dansbana var 1995.

Många av oss boende var med detta år samt hade flera trevliga tillställningar på denna dansbana, och kanske några har träffat sin framtida partner just här, men nu hade tiden satt sina spår i byggnaden och det mesta av virket var ruttet.

Under hösten har rivningen pågått genom TGEF:s försorg och nu är allt gammalt ruttet trä bortkört till Kovikstippen.