Brandrisk 2020

TGEF - Tynningö Gård EF

TGEF-kartan

BRANDRISK

2020-06-14

Återigen stor brandrisk, tänk efter före! 


https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/sa-forbereder-du-dig


Fr o m onsdag den 10 juni kl 12 är det förbjudet att elda i skog och mark i Stockholms län.

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/krismeddelande-i-sidhuvudet/2020-06-11-eldningsforbud-utfardat-i-stockholms-lan.html


Lokal brandsläckning


Östra Tynningö


http://www.tynningo.se/filer/Brandpump-Tynningö-buss.jpg


På grund av extrema torkan har Tynningö Buss anordnat en mobil enhet med 4,400 liter vatten samt pump,brandslang ca 100m.

Vid behov ring:

Bosse - 0707882881

Ove - 0705201802

Ture - 0706456209


OBS RING ALLTID 112 i första hand!!!

Hälsningar Bosse***************************************************************************************************

Information och tips till allmänheten


Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser. På webbplatsen Krisinformation.se, som drivs av MSB, kan allmänheten ta del av råd och aktuell information om händelser och kriser från myndigheter lokalt, regionalt och nationellt. Även MSB:s webbplats dinsäkerhet.se har information om brandrisk och eldning.


Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder – de kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill på marken kan det lätt ta eld. Grillens botten blir så het att glödbränder skapas under den och tränger ner djupt. Glödbränder kan vara svåra att se och släcka.

Små gnistor från exempelvis röjsåg kan antända den torra vegetationen.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.

Heta delar på bilar, exempelvis katalysator eller avgasrör kan antända vegetation.

Även gasolbrännare för ogräsbekämpning kan vara en fara.

Gör andra uppmärksamma på om det råder eldningsförbud.

Var uppmärksam på eventuell rök från brand om du vistas i naturen.

Varna andra som kan hotas av branden och flytta dig själv till en säker plats. Larma 112. Släck om du kan.

Publicerat på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) (länk till fullständigt innehåll)**********************************************************************************